با اینکه ازدواج چه به صورت دائم و یا موقت هر دو در لفظ ازدواج مشترک می‌باشند، و در صورت جاری شدن صیغه عقد ، زن و مرد به همدیگر محرم گشته و بر یکدیگر حلال خواهند بود ولیکن از لحاظ حقوقی، اختلاف‌هایی میان این ازدواج ها موجود می باشد و هر یک دارای حقوق مخصوص به خود و نیز مشترک هستند.
در هر دو نوع از ازدواج برای محقق شدن عقد نیاز به پذیرفتن جنین عقدی از جانب زن و مرد و رضایت بر آن وجود دارد. و در هر یک از این ازدواج ها، ایجاب از جانب زن می باشد و قبول آن بر عهده ی مرد خواهد بود، به این معنی که خانوم می‌گوید« من خود را به طریقه دائم برای زمان معلوم به عقد شما درمی‌آورم» و در جواب مرد ازدواج را موردقبول خویش می‌داند.

در ازدواج چه به صورت دائم و یا موقت زن باید مسئله ای در مورد عدم جاری شدن صیغه نداشته باشد و این بدین معنی است که در عقد یا عده ی  دیگری نباشد.و یا برای مثال مردی که در حال ازدواج با اوست از محارم او نباشد.و .....
فرزندی که امکان تولد او از ازدواج موقت وجود دارد، حلال زاده و مشروع خواهد بود و از پدر و مادر خویش ارث می برد و البته حضانت و نفقه آن کودک به عهده ی پدر و در نبود پدر بر عهده ی مادر خواهد بود.

با تاسف فراوان اکثر افراد در جامعه، ازدواج به صورت موقت را با کامجویی لحظه ای برابر می دانند و این مسئله موجب گشته است تا این موضوع به جایگاه واقعی خود در جامعه دست پیدا نکند.

واقعیت این است که بر علیه ازدواج موقت و صیغه تبلیغات نامناسب فراوانی سالهاست که در حال رخ دادن، می باشد به طوریکه در نگاه بعضی رابطه های نامشروع به اندازه ازدواج موقت قبیح به نظر نمی‌رسد.

در حالیکه در صیغه و ازدواج موقت تمام فاکتورهای مترتب بر ازدواج دائم رعایت شده است و حقوق طرفین مورد توجه واقع گردیده است.
ساده تر و صریحتر اشاره کنیم، تمایلات جنسی جزء جدایی ناپذیر شخصیت و فطرت انسان ها می باشد و معمولاً به علت محدودیت های مالی و اقتصادی و شرایط نابسامان فرد گاهی ازدواج دائم به صلاح شخص نمی باشد، آیا در این موارد بهتر نیست که این میل جنسی از طریق راه مناسب و شرعی و با در نظر گرفتن حقوق طرفین برطرف گردد. چگونه است که برقراری روابط آزاد و نامشروع که در آن هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد و احتمالاً در آن زن بیشتر متضرر می گردد، چندان به مذاق جامعه ناخوشایند نمی آید اما پیشنهادی که در شرع برای حل این مشکل داده شده است برای عده ای ناخوشایند جلوه می‌کند.

به هر حال ازدواج موقت و صیغه شرایطی دارد که شارع مقدس بنا بر مصلحت اجتماع و حقوق اشخاص بنا نهاده است، ما در اینجا سعی می‌کنیم به طور خلاصه این شرایط را بیان کنیم:

یکم، در عقد موقت به مانند عقد دائم نیاز به خواندن صیغه وجود دارد و کلمات مورد استفاده در آن تنها و تنها باید با رضایت درونی قرائت گردد تا صیغه موقت صحیح باشد.
دوم، تفاوت مهم و عمده میان عقد موقت و دائم این است که در عقد موقت مدت اهمیت دارد و باید با بیان مدت زمان، همراه باشد.
سوم، ضرورت دارد میزان مهریه در صیغه موقت مشخص گردد و در زمان خواندن عقد، ذکر شود.
چهارم، ازدواج دختر،چه به صورت دائم یا موقت ،نیاز به اجازه پدر یا پدربزرگ در صورت نبود پدر، دارد.
پنجم، در ازدواج موقت، بعد از به پایان رسیدن مدت زمان عقد، زن از مرد جدا شده و عده نگه خواهد داشت، و البته قبل از به پایان رسیدن مدت عقد مردِ می تواند باقی آن مدت را بر وی ببخشد و ازدواج موقت به پایان برسد. البته در ازدواج دائم این مورد وجود ندارد و تنها با جاری شدن طلاق، عقد باطل میگردد.
همسریابی استان آذربایجان شرقی سایت همسریابی آذربایجان غربی سایت همسریابی استان اردبیــل همسریابی اصفهـان سایت همسریابی ایــلام سایت همسریابی استان بوشـهر سایت همسریابی تهـران همسریابی استان چهار محال و بختیاری همسریابی خراسان شمالی سایت همسریابی استان خراسان رضوی استان خراسان جنوبی سایت همسریابی خوزستان سایت همسریابی استان زنجــان سایت همسریابی سـمنـان سایت همسریابی استان سیستان و بلوچستان سایت همسریابی استان فــارس سایت همسریابی قـزوین سایت همسریابی قـــم سایت همسریابی کردستان استان کرمان سایت همسریابی استان کرمانشاه سایت همسریابی کهگیلویه و بویر احمد سایت همسریابی استان گلسـتان سایت همسریابی استان گیـلان سایت همسریابی لرستان سایت همسریابی استان مازندران سایت همسریابی مرکـزی سایت همسریابی هرمزگان سایت همسریابی همـدان سایت همسریابی استان یـــزد همسریابی البرز