ازدواج با اینکه یکی از بهترین تجربه های زندگی هر فردی می تواند باشد ولیکن در صورت اقدام نامناسب و ازدواج ناصحیح این تجربه عاطفی و عاشقانه، تبدیل به یکی از رنج آورترین و بدترین مسئله های زندگی خواهد شد.

انتخاب همسر مناسب همیشه کار راحتی نبوده است و معمولاً دو نوع نگرش در مورد انتخاب همسر می توان داشت، اول اینکه در مورد انتخاب همسر کارمان را سهل و راحت بگیریم و چندان مهم نباشد که طرف مقابلمان چه اندازه با معیارها و ملاک هایی که میتوان در مورد همسر در ذهنمان وجود داشته باشد، مطابقت دارد بلکه با یک انتخاب سخت و آسان ما همسر خویش را انتخاب نماییم و سپس در طول مدت زندگی آنقدر انعطاف پذیر باشیم قالب ذهنیات دو طرف بتواند همزمان صورت پذیرد و این به شخصیت سهل و آسان گیر اولیه همسری که انتخاب میکنیم بستگی خواهد داشت.

دوم، اینکه ما قبل از انتخاب همسر تمامِ ملاک‌ها و معیارهایی که در ذهنمان وجود دارد و از همسر خویش انتظار داریم را برای خود تعریف کرده و سپس به هنگام همسریابی و یافتن همسر سعی کنیم طرف مقابلمان با بیش تر آن ویژگی هایی که تعریف کرده ایم مطابقت داشته باشد.

به نظر بنده نوع دوم آن چیزی است که معمولاً در دنیای امروز و بین جوانان وجود دارد نوع اول مربوط به پدران و مادران ما بوده‌است‌.

پایداری در ازدواج هایی که با نوع اول صورت گرفته است به علت وجود از خودگذشتگی ها و عدم خودخواهی معمولاً بیش‌تر اتفاق می‌افتد و یکی از دلایل عمده آن هم بعد از این موارد لزوم همسان سازی در زوجین و به روز شدن این همسانی در تمام طول زندگی می باشد.

در حالی که در انتخاب همسر و همسریابی به سبک دوم که در آن می‌خواهیم از اول به آن شخص ایده‌آل ذهنی خویش برسیم و در صورت این که زمانی آن شخص را مطابق با آن ایده آل های اولیه ذهن پیشینی  خویش ندیدیم به  راحتی می‌توانیم زیر تمام قول و قرارها زده و از زندگی فرار نماییم.

ازدواج و همسریابی به سبک شیداییهمسریابی سایت صیغه سیغه سیغه بهترین سایت همسریابیhttp://www.samipatogh.ir/ بهترین سایت همسریابیhttp://www.samipatogh.ir/ بهترین سایت همسریابیhttp://www.samipatogh.ir/ سایت صیغه موقت http://v55.ir