انواع روابط عاشقانه

(تئوری الگوی عشق)

دکتر جان لی بررسی و تحقیق بر روی زوجین مختلف دریافت که می‌توان طرز تفکر و برخورد افراد در مورد ارتباط احساسی عاطفی با جنس مخالف را در ۶ گروه با الگو طبقه بندی نمود و از آن به عنوان الگویی عشق نام برد در این طبقه بندی سه گروه اصلی وجود دارد و سه نوع دیگر ترکیبی از ویژگی‌های آن سه نوع اصلی هستند.

 اصلی ها

یکم ،عشق رمانتیک و شهوانی

این همان عشق اساطیری در افسانه ها کتاب ها و فیلم های عشقی است و عمدتاً بر پایه زیبایی و جاذبه های فیزیکی معشوق از دید عاشقانه ای فتحی عاشق شکل می‌گیرد و غالباً جز جنسی نیز دارد و بر همین اساس پس از دستیابی به معشوق این جزوه احساسی و شهوانی به تدریج کمرنگ شده و معمولا در چند سال گاهی ظرف چند هفته آن ولع و وسوسه احساسی از بین میرود و در این زمان است که سایر عوامل دخیل در روابط انسانی و زناشویی میزان صمیمیت و پیوند عاطفی تعیین کننده آینده این نوع پیوند زناشویی و عشق خواهد بود.

دوم ، عشق دوستانه

همچنان که از نام آن پیداست چنین عشق و محبتی در پی دوستی و شناخت در ریون کامل و داشتن معیارها ارزش ها باورها اهداف و علایق مشترک و مشاوره و در طولانی مدت به وجود می‌آید درست همانند دو دوست صمیمی در چنین رابطه ای تعهد و صمیمیت بسیار زیاد است. ولیان تمایلات و هیجانات احساسی و جنسی چندان قوی نیست و وجود ندارد.

سوم ،عشق بازی گرانه

در چنین حالتی به دلیل طرز تفکر خصوصیات شخصیتی و اهداف شخص تلاش به دستیابی و کنترل مشروع می کند و برای رسیدن به آن دست به هر اقدام و رفتاری می زند و به معنی واقعی نقش ایفا می کند و از هر مانور و دروغی که لازم است رویگردان نیست هر چند در ظاهر هم ممکن است رفتار خود را به دلیل دوست داشتن توجیه کنند چنین افرادی تقریبا فاقد تعهد صمیمیت و صداقت هستند.

ترکیبی ها 

یکم ،عشق مادرانه و پدرانه

در چنین رابطه فرد تقریباً نقش و جایگاه شبیه پدر یا مادر را در برابر معشوق به عهده می گیردچنین رابطه‌ای در زندگی زناشویی چند سال طول نخواهد کشید در نهایت مادر یا پدر خسته و درمانده و فرزند یاغی و سرکش خواهد شد.

دوم،عشق منطقی یا محاسبه گرانه

در این حالت فرد تقریباً فقط بر اساس منطق و محاسبه معایب و محاسن مجذوب طرف مقابل شده و مسئله احساسی و عاطفی و شخصیتی و تناسب و همخوانی نقش و جایگاه چندانی ندارد چنین رابطه‌ای بیشتر یک نوع معامله است و انسان به عنوان یک کالا در نظر گرفته می شود و تا زمانی که کالای انتخاب شده شرایط اولیه را دارا باشد رابطه نیز تداوم می یابد ولی به محض این که تاریخ مصرف آن بگذرد دور انداخته میشود.

سوم،عشق شیدایی یا وسواسی

در این حالت عشق تقریباً خارج از کنترل بوده و فرد از خود بیخود می شود و عقل و منطق و پذیرش واقعیت در صحنه وجود ندارند. فرد رفتاری وسواس ای حسادت آمیز شکاک و کنترل کننده داشته و تا ممکن است دست به رفتارهای خشونت آمیز بزند بسیاری از عشق های دوران نوجوانی از این گونه است.در روابط عاشقانه هر یک از طرفین ممکن است الگوی عشقی متفاوتی داشته باشند حتی در طول مدت رابطه ممکن است الگوی عشق تغییر کند مطالعات دیده شده است که رابطه مستقیمی بین ستون و خصیصه شخصیتی شامل روان پریشی برون گرایی و روان رنجوری با انواع روابط عاشقانه وجود دارد به طوری که فرد روان پریش بیشتر گرایش به اشتباه دیگران داشته و کمتر درگیر عشق پدرانه و مادرانه و یا عشق دوستان می شود فرد روان رنجور بیشتر دچار عشق و شیدایی شده و احتمال درگیری‌اش با عشق محاسبه گرانه بسیار کم است و افراد برون گرا بیشتر درگیر عشق رمانتیک یا بازیگرانه می‌شوند.