🌸ازدواج یکی از مهم ترین تصمیمات زندگی شماست و انتخاب صحیح می تواند آینده شما و فرزندانتان را تحت تاثیر قرار دهد‌.


🌸ملاک‌های مهم در انتخاب همسر :


۱- برابری 

 🔹در سن (اختلاف سن حداکثر ۵ تا ۷ سال بزرگ تر بودن مرد)

🔹در زیبایی( تناسب از نظر ظاهر و یا قد) 

🔹 عیب ها را ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر در نظر بگیرید.۲- احساس داشتن و جذاب بودن برای هم

🔹 زیبایی عادی می‌شود، ولی زشتی هرگز عادی نمیشود. (اگر با ظاهر فرد مشکل دارید یا کشش و احساسی نسبت به او ندارید، هرگز تن به ازدواج ندهید. )


۳- شباهت خانواده ها.

🔹 ترجیحا خانواده ها از نظر تعداد ، فرهنگ و وضعیت مالی به هم بیایند.


۴- شباهت پایگاه اجتماعی

🔹از نظر تحصیلات و پایگاه اجتماعی شبیه باشید.


۵- شباهت جهان بینی ها

🔹بینش درباره خود، دنیا و دیگران مشابه باشد.

 

۶- شباهت در باورها و اعتقادات.

🔹 مذهب و فرهنگ 


۷- وحدت در هدف و مسیر.


۸- توانایی ارضای احتیاجات جسمی و روانی یکدیگر.

🔹 تعریف مشابه درباره پیشرفت، تفریح ، رابطه زناشویی و..


۹- امکان برقراری ارتباط صمیمی  

🔹 دنبال موضوع برای صحبت یا احساس نزدیکی به هم نمی‌گردید.


۱۰- دانش نزدیک 

🔹به لحاظ اطلاعات عمومی و علمی و هوش در یک سطح بودن..


🔹دارای سیستم استدلال و حل مساله  در مورد مسائل مختلف باشید.


۱۱-  وحدت نظر در روش پول در آوردن و خرج کردن.

🔹 نگرش مشابه به مسائل مالی، خرج یا پس انداز کردن


۱۲- اولویت‌بندی مشابه  در زندگی داشتن 


 🔹مثلا تحصیل، کار، تفریح ، خانواده ، دوستان کدام در اولویت است .


۱۳- راستگویی و صداقت.


۱۴- شباهت در فرایند تصمیم‌گیری

🔹 در خانواده چه کسی و چطور باید تصمیم بگیرد و ساختار خانواده از لحاظ تصمیم گیری چگونه است.


۱۵- داشتن اطلاعات کلی درباره مسائل مهم گذشته فرد (مثلا اعتیاد) که احتمال تاثیر گذاری آن در آینده وجود دارد  .۱۶- اتفاق نظر در مورد تعداد و تربیت فرزندان۱۷- اتفاق نظر در مورد محل زندگی.

۱۸- چگونگی ارتباط با دوستان و خانواده.


به یاد داشته باشید:


✔️ موارد فوق در فاصله زمانی حداقل ۵۰۰ ساعت در ۶ تا ۱۸ ماه انجام می‌گردد و فقط یک سوم آن می‌تواند تلفنی باشد. ازدواج با آشنایی کم و شناخت از راه دور ریسک بالایی دارد.

✔️ با شک و تردید ازدواج نکنید.

✔️ اگر حتی شب عروسی هم متوجه اشتباه شدید،برگردید.

✔️ بعضی مواقع ۲ تا ۴ ساعت روان‌درمانی می تواند ویژگی هایی را در شما کشف و مشخص کند که بسیار کمک کننده است.