⭕️ زن : به نظرت موهامو کوتاه کنم؟!

مرد: اگه دوست داری کوتاه کن!

زن : من دارم از تو میپرسم...

مرد: عزیزم من نمیدونم اگر فکر میکنی قشنگ میشی کوتاه کن!


"این رفتارها یعنی به مرور سرد شدن زندگی زناشویی"


آقایان عزیز؛ خانم ها نیاز به تایید شدن توسط شما را دارند و گرنه اون قبلا تصمیم خود را گرفته.


در دوران دوستی یا نامزدی بهترین راه برای شناخت طرف مقابلمان نحوه ارتباط او با دیگران است نه با ما. 

اینکه طرف مقابل ما با خانواده، دوستان و اطرافیانش چگونه برخورد می کند،اینکه در رستوران با کسی که سفارش غذا می گیرد چگونه برخورد می کند،اینکه در ترافیک وقتی تلفن همراهش زنگ می زند چگونه جواب می دهد و مواردی از این قبیل به ما کمک می کند تا بتوانیم الگوهای ارتباطی او را بشناسیم.


اشتباه ترین فکری که در این دوران ممکن است از ذهنمان بگذرد اینست که "با من که خوب رفتار می کند".

🔴 بسیاری از اوقات در ذهن این فکر است که با ازدواج کردن خوشی تمام شد.


 ✅به همین علت است که شما حتی در میان زنان، فراوان می بینید که مادر به پسرش می گوید: پسرم الان برو کیف کن و زندگیت را بُکن. البته نه در فامیل ما و میان هم مذهب های ما، برو خارج و لذت ببر بعد برگرد خودمان برایت یک دختر خوبی از خودمان می گیریم. شکسپیر می گفت: من همیشه احساس شادی می کنم شما می دانید چرا؟

زیرا من هیچ انتظاری از کسی ندارم! توقع همیشه آسیب رسان است!