🔹قربونتون روزی که می روید با کسی آشنا می شید اگر پرسید : درامد شما چقدره ؟ هر چی هست رو بگید ، نگید حالا یه ششصد هفتصد هشتصد نهصد تومنی هست . تا ریال اخرشو بگید ... هشتصد و پنجاه هزار و پونصد نود و سه ریال !


🔹اگر دیوونه اید بهش بگید من دیوونه ام ... اگر از رفتارش ناراحت هستید بهش بگید ، نگید نه من ناراحت نیستم پیاز رفته چشمم ! نکنید ... نگید نه چیزی نیست مشکلی نبود این اگر تکرار بشه بتدریج یه خشم پنهان در وجود شما رشد می کنه و شما تبدیل به یک بمب می شوید که وقتی کاسه صبرتون لبریز شد منفجر می شوید ... بعد طرفتون متوجه میشه با یه بمب زندگی می کرده ... خودتون باشید نمایش ندید ... زندگی تایتانیک نیست ...


🔹در مورد مسایل جدی حرف بزنید . ول کنید این قورمه سبزی و فسنوجونو ... تو چه گلی دوس داری ؟! چه رنگی دوس داری ول کنید این چیزارو ... نکنید بازی در نیارید ... در مورد سیاست ، بچه ، فرهنگ ، خانواده ، حکومت ، مردم دنیا ، خدا ، دین ، علاقه هاتون ، مشکلاتتون ، دوستتاتون ، رابطه جنسی ...در مورد اینا حرف بزنید ، حرفها رو با رفتار مقایسه کنید !


🔹اون اسب سفید رو ول کنید چون بعدن می فهمید رنگش کردند . ول کنید اون نیمه گمشده رو ... دنبال نصفه نباشید دنبال تناسب و شباهت باشید ... اون دختر و مرد رویای کودکی شما نیست اینو رو باید الان بشناسید و بفمهید کی هست !


🔹کافیه یکبار سری به این داداگاهها بزنید ... اینهایی که اشک می ریزند رو ببینیند این همونیه که شب عروسی از ذوق خوابش نمی برد !


🔹اگر شغلتون رو پرسید دقیق بگید ، اگر شبها از دیوار مردم بالا می روید بهش بگید ... اجازه بدید طرف بدونه با چه دیوونه ای طرف شده ....نکنید...خودتون رو بدبخت نکنید ... اونو بدبخت نکنید ...دوران اینکه من خودم همه کاره هستم ، ب سر اومده ...


🔹دست از این پیش فرضها هم بردارید که مردها هیولا هستند و فقط دنبال هم خوابگی و زنها حقه باز و حالا بعد از هفتصد تا دوست پسر اومده سراغ من ...


🔹روزی که این عقیده رو داشتید دنبال این هستید که اونو ثابت کنید ! ... این روی نحوه ی رفتار شما اثر میگذاره ... اگر هم ادم خوبی باشه فرار می کنه ... اخر کار می فهمید طرف کی هست ...


🔹اگر کچل هستید بهش بگید کلاه مصنوعی نگذارید...اگر چاقید بهش بگید نروید کار عجیب غریب بکنید همون یکماه رو رژیم بگیرید ... نکنید ... با زندگی خود و دیگران بازی نکنید ...