1 - اختلاف در خواسته ها:

زندگی زن و شوهری که خواسته های غیر واقعی و متفاوت از یکدیگردارند ، رو به نابسامانی می رود . از این رو ، زوجین باید خواسته های خود را هماهنگ نمایند.


2- اختلاف در سلیقه ها و علاقه ها:

وجود اختلاف سلیقه و علاقه در افراد ، طبیعی است و چنانچه در زندگی زناشویی ، این اختلاف موجب هماهنگی بین زن و شوهر شود ، زندگی آرامی به وجود می آید.


3-اختلاف در دیدگاه ها و آرزوها :

انسان موجودی است با آرزوهای نامحدود ، چنانچه زن و شوهری با دیدگاه های مختلف و آرزوهای متفاوت که احتمال حصول به آنها کم باشد ، نتوانند در زندگی زناشویی خود هماهنگی ایجاد کنند ، زندگی شاد و موفقی نخواهند داشت .


4- اختلاف در خلق و خو:

بعضی از افراد بسیار خشن، متکبر، خودخواه و از خود راضی اند و برخی روحیه ای گرم دارند، خوش برخورد، متواضع و مردم دوست هستند. بنابراین توافق اخلاقی،در صدر عوامل وشرایطِانتخاب همسر قرار دارد .


5- اختلاف در میزان هوش:

اختلاف فاحش ِ سطح هوشِ همسران نسبت به یکدیگر ممکن است در زندگی مشکلاتی ایجاد نماید.


6- اختلاف در ابعاد معنوی:

مرد و زنی که از نظر رعایت و پایبندی به امور معنوی متفاوت هستند ، زندگی بی دغدغه ای نخواهند داشت . بنابراین در امر ازدواج ، باید بُعد اعتقادی بهویژه جنبه های معنوی آن مورد توجه خاص قرار گیرد و از طـُرق مختلف اطمینان به پایبندی طرف مقابل احراز شود .

یک مثال 

پسری  یا دختری در یک خانواده ثروتمند بزرگ شده است ، ممکن است با کسی از یک طبقه متوسط یا پائین  تر از خود به خاطر #عشق یا دلایل دیگر ازدواج نماید . 

شاید این موضوع در ابتدا مشکلی فراهم نیاورد ، ولی به تدریج #عدم #معاشرت پدر و مادر و خانواده شوهر با خانواده زن  یا برعکس ، به سبب این که به #حیثیت_اجتماعی آنها لطمه می خورد ، یا  طرز پوشش و رفتار آنها با خانواده ایشان متفاوت است ،  منجر به #ناسازگاری و اختلاف می گردد

بنابراین قبل از #ازدواج باید 


- او و خانواده اش  با ویژگی های فرد مورد نظر و خانواده او  آشنا شوند .

- با تشکیل جلساتی جهت شناخت بیشتر ، آنان را با اقوام و خویشاوندان خود مواجه سازد .

 در این حالت احتمال ناسازگاری کمتر، خواهد بود .


اما ، به طور کلی در این مبحث می توان گفت ، هر چه طبقه اجتماعی دختر و پسر به هم نزدیکتر باشد ، موفقیت در ازدواج بیشتر است.


#نکته : طبقه اجتماعی و اقتصادی با مدرک تحصیلی یا نوع شغل تنها برای فردی که آن را دارا است متفاوت می شود اما خانواده ها تابع همان شرایط اجتماعی و اقتصادی غالب هستند مثلا ممکن است پسری از یک طبقه اقتصادی و اجتماعی پایین به دلیل مدرک تحصیلی ارتقا پیدا کند و قصد ازدواج با یکی از همکلاسی های خود در طبقه اقتصادی بالاتر را داشته باشد بنابراین باید قبل از ازدواج خانواده ها از شرایط یکدیگر آگاه باشند و با منطق یکدیگر را انتخاب یا رد کنند