‌تعریف:

تایید  طلبی  یعنی  انجام  رفتاری  با  زیر  بنای  مهر  طلبی

علت :

در  زمان  کودکی  منو  به  خاطر  ماهیت  انسان  بودنم  دوست  نداشتند  بلکه  به  خاطر ؛نمره  بیست  دوست  داشتند ، به  خاطر  نقاشی  خوب  دوست  داشتند ، کسی  نگفت  در  هر  صورت  تو  باارزشی  چه  نمره  خوب  بگیری ، چه  نگیری

منم  شروع  کردم  به  انجام  کارها  ورفتارهایی  که  باب  میل  دیگران  بود  تا  از  این  طریق  توجه  و تایید و محبت  آنها  را  به دست آورم  

دلیل  دوم :

عدم  اعتماد  به  نفس  من  بود  من  از  درون  خودم را قبول ندارم  وحالا به دنبال تایید  و پذیرش دیگران  بودم  

 اینجا  بود  که من    شروع کردم  به  گدایی  محبت  وجالب  اینجاست  من  محبت را  از  کسانی گدایی می  کردم که خودشان چیزی  از  آن  نداشتند  


پادزهر  .....

پادزهر  این  نقص  خویشتن  پذیری  است  واینکه  من  بپذیرم  من  یکی  از شاهکارهای  خلقتم  وبا تمام کمبود  ها  وداشته هابرای خداوند  با  ارزشم  


پادزهردوم  :فروتنی  من  کامل نیستم  اشتباه  می  کنم  وانجام  اشتباه  دلیل انسان بودنم  است