معجزه ابراز علاقه و محبت در خانواده 

شنیدن عبارت ❤️دوستت دارم❤️ : 


برای یک مرد...


او را برای مصاف با سخت ترین های زندگی زره پوش می کند، توان میگیرد، برای آنکه بیشتر بکوشد، مرد احساس می کند حتی قدش بلندتر شده است، چون به مرد بودنش افتخار میکند


 برای یک زن ... 

آنچنان انرژی و توان مضاعفی برایش ایجاد می کند که آمادگی این را می یابد که لحظه ای پس از شنیدن این جمله یک خانه تکانی مفصل به راه بیاندازد،

و همه جای زندگی را با عشق از نو بیاراید


برای فرزند...

خصوصا وقتی روی دوزانو می نشینی و خودت را هم قد فرزندت می کنی و چشم در چشمش می گویی خیالت راحت من هستم،

یادت باشد آن شب فرزندت دیرتر ولی آرامتر میخوابد...

عبارت دوستت دارم را جدی بگیریم 

این عبارت غوغا به پا می کند.