ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که اکثر مردم ، خود و تصمیمات خود را بسیار جدی می‌گیرند . خبر تازه‌ای برایتان دارم ؛ هیچ چیز آنقدر اهمیت ندارد .

باور کنید!

اگر در اثر تصمیمی که اتخاذ می‌کنید مقداری سرمایه از دست بدهید ، اشکالی ندارد .

شما یاد می‌گیرید که چگونه می‌توان با چنین موقعیتی کنار آمد . اگر رابطه عشقی‌تان را از دست بدهید ، مانعی ندارد ، شخص دیگری را پیدا خواهید کرد .

اگر تصمیم به طلاق می‌گیرید ، مسئله‌ای نیست ، شما خواهید آموخت که چگونه باید به تنهایی زندگیتان را اداره کنید .

اگر تصمیم به ازدواج می‌گیرید ، مهم نیست . شما از این به بعد تشریک مساعی را خواهید آموخت .