عروس مهربون دقت کن وقتی در جمع مساله ای مطرح شد که مرتبط با شما نیست لطف کن مثل یک بانو سکوت کن و اظهار نظر نفرما

👈🏻 مطمئن باش حداقل پنجاه درصد مشکلات شما با یکدیگر به خودی خود حل میشه. سعی کن تا حد امکان در حضور مادرشوهرتان عصبانی نشوی. با رعایت ادب، نظرتان را بگویید پیش از آنکه کار به جاهای باریک برسد.

👈🏻 اگر شما برای مادرشوهرتون دوستداشتنی هستید وقتت را با وی در آشپزخانه بگذرانید که هم کمکش کنید و هم احساس تنهایی نکند، گهگاهی همراهی کنید اما زیاده روی نکنید تا این عمل به وظیفه همیشگیتان تبدیل نشود. شاید فقط آخر هفته ها!

⚪️ نکته طلایی:  در بحث های خانوادگی همسرتان شرکت نکنید و از اظهارنظر کردن جدا خودداری کنید. همین یک نکته ساده بسیاری از مشکلات را حل میکند و جلوی ایجاد مسایل بعدی را میگیرد.

👈🏻 دائما پیش خانواده همسرتون مثلا خواهر شوهر یا مادر شوهرتون، از کادویی که همسرتون براتون گرفته، از گردشی که رفتین و خیلی خیلی خوش گذشته و ... تعریف نکنین.

 اینطوری ممکنه حسادت پیش بیاد. به اندازه تعریف کنین. دروغ نگین ولی همه ی راستش رو هم نگین 👌🏻