✅حالا چه کار اش کنیم؟ 
این جمله پر تکرار ترین سوال-عبارت در یکی از قله های داستان ایرانی، یعنی کتابِ عزدارانِ  بَیَل نوشته ی مرحوم غلامحسین ساعدی است. بَیَل روستایی است که مردم اش همواره منتظر و منفعل و حیرت زده ی اتفاقات هستند. آنها دائم با رخ دادهایی مواجه می شوند که باید در برابر اش "واکنش" نشان دهند. پدیده هایی که آنها را به درستی نمی شناسند. این "زیستِ عکس العملی" و "همواره گیِ حیرت" سرنوشت محتوم هر جامعه ای است که مسائل خود را به روش دقیق نمی شناسد. و هر بار در مواجه با یک امر تاریخی تکرار شونده می پرسد «حالا چکار اش کنیم؟» چه این امر گرانیِ میوه ی شب عید باشد که هر سال تکرار می شود و چه بهم ریختگی در زیست جنسی! 

✅یکی از بهترین فکت ها برای بررسی وضعیت هر جامعه "آمار" است. چند سال پیش خبری منتشر شد مبنی بر ارائه ی گزارش آسیبهای اجتماعی، توسط جناب دکتر میر باقری به رهبر انقلاب. 
گزارشی که منجر به فهم اولویت ها، و تاسیس ستاد مقابله با آن آسیبها شد. در منظومه ی اولویت ها، جلوگیری از "مفاسد اخلاقی" در کنار حاشیه نشینی، طلاق، اعتیاد، و ... به چشم می خورد. 

✅مهمان قسمت سی و یکم مجموعه خرد جنسی جناب اردشیر گراوند (جامعه شناس) و شرکت پیمایشیِ ایشان نقش محوری در تهیه ی گزارش مذکور داشت. به همین جهت ما از ایشان دعوت کردیم برای ارائه ی آمار زیست جنسی و جنسیتی کشور در مجموعه خرد جنسی حضور پیدا کنند. ایشان که شخصیتی فهیم و دغدغه مند دارد، قبول زحمت کرده و آمار و تحلیل هایی ارائه کردند که آگاهی از آنها بسیار مهم، و راهگشا است. شما با تماشای این برنامه می توانید اجمالا به دیدگاه، و فرا تحلیل ایشان پی ببرید.

✅اما سوالاتی باقی ماند. از جمله اینکه با توجه به اذعان جناب گراوند در مورد وجودِ "آمار سیاه" در کشور، و نیز خالی ماندنِ دست پژوهشگران از وضعیت آماری دقیق (یا شبه شایعه!) در مواردی چون؛ سقط جنین، کودک همسری، دختران فراری، خشونت خانگی، روسپیگری و ... در گزارش ارائه شده برای رهبری به چه موارد و آماری استناد شده است که "فساد اخلاقی" هم جزو 5 شاخص و اولویت اصلی آسیبهای اجتماعی نشانه گذاری شده؟ و اساسا شاخص های فساد اخلاقی را چه مولفه هایی در نظر گرفته اند؟ این سوالات همچنان در ذهن بنده باقی است!

 

 

✍️یاسر عرب