۱.در ادبیات فلسفی از دو شیوه برخورد در صحنه روبرو شدن با مرگ یک جامعه و انسان های آن سخن گفته می شود.پاسخ اول پاسخ آدورنو است که می گوید پس از دیدن صحنه هایی مانند آشویتس یا همان نمایش کشتن یهودیان دیگر نمی توان اندیشید و سخن گفت.به عبارت دیگر آدورنو معتقد بود زندگی بعد از قتل عام وحشتناک آشویتس زندگی اندیشه ناپذیر است. پاسخ دوم پاسخ ژولیا کریستوا و بیونگ چول هان است.کریستوا میگفت پل سلان بر خلاف آنچه آدرنو میگفت سکوت نکرد و شروع به سرودن شعر کرد،اما شعرهایی که انباشته از پوچی و نهیلیسم بود.چول هان به زبانی امروزی تری می گوید مردم تحت رژیم های نئولیبرال بی اعتنا به مردم(همچون وضعیت ایران امروز ما)، پرخاشگریشان را به سمت خودشان وارونه می کنند.به زبان چول هان این خودپرخاشگری یعنی استثمارشدگان آنقدر که به افسردگی تمایل دارند به "انقلاب" مایل نیستند.
۲.چهل سال است که ما با دو کلید واژه روبرو هستیم:نظام سیاسی انقلابی و مردم در صحنه.حاصل این وضعیت اکنون جامعه ای است که بنا با گزارش دولتش دارای شصت میلیون جمعیت نیازمند به کمک رسانی است.البته این دولت هزینه این کمک رسانی را می خواهد از جیب همین مردم بردارد و دوباره اگر دروغ نگوید به جیب این مردم بازگرداند.این به آن معناست که مردم ما گناهکارند.آنها یک گناه بزرگ در این سالها مرتکب شده اند و آن این است که مردم به نظام بدهکارند.مردم ما بدلیل استفاده از آب و برق و بنزین ارزان در این سالها بدهکارند و باید بدهی بزرگ خود را پرداخت کنند.این بدهی بزرگ به زبان چول هان دست و پای نظام سیاسی را بسته است.مردم همیشه در صحنه باید بدهی خود به نظام انقلابی را بپردازند.
۳.شاید مردم کمی عصبانی شوند،اما آنها خیلی زود به دنیای درون خود پناه می برند و هم در قالب شعر و هم در قالب شعار خود را در افسردگی و پوچی و خودپرخاشگری غرق می کنند.این ویژگی نظام انقلابی است که چون خودش انقلابی است و سیاست را ملک طلق خودش می داند،مردمانش را به افرادی درون ریز و خود بیمار پندار و خود ناتوان پندار تبدیل می کند و آن ها را به سمت گفتگوی درونی با خود و شاعر شدن سوق می دهد.
۴.پل سلان درست سه سال پس از آنکه قصد کشتن همسرش را داشت،در ۴۹ سالگی خود را از بالای پل به پایین پرتاب کرد و از این دنیا رفت.

 

منبع :رخداد تازه(مصطفی مهرآیین)

  صیغه یابیسایت همسریابی صیغه یابی صیغه یابیسایت ازدواج موقت سایت صیغه یابیسایت ازدواج موقت

صیغه

صیغه یابی

صیغه یابی

سیغه

همسریابی شیدایی

صیغه یابی

صیقه

موقت

موقت

موقت

صیقه صیقه